Endring i retningslinjene for fraværsføring

Endring i retningslinjene for fraværsføring

Rogaland fylkeskommune endrer sine retningslinjer for fraværsføring etter krav fra Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at alt fravær knyttet til trafikkopplæring må føres som udokumentert fravær.

Nytt i forhold til retningslinjene er at ingen deler av kjøreopplæringen kan unntas fraværet som går inn under 10% regelen.

Dette betyr at dette blir gjeldende praksis i Rogaland og da også for Sola vgs.:

" Alt fravær grunnet trafikkopplæring, også oppkjøring, glattkjøring, langkjøring og eventuelle andre obligatoriske elementer, vil gi udokumentert fravær. Det kan ikke søkes om velferdspermisjon for noen del av trafikkopplæringen, heller ikke oppkjøringen."

Denne endringen gjelder fra torsdag 6.oktober 2016. 

Del denne artikkelen på: