Regler for oppgaveskriving

Regler for oppgaveskriving

Felles skriveregler for artikkel / fagtekst

Teknisk:

 • Times New Roman, punkt 12, halvannen linjeavstand.
 • Elevens navn i topp- eller bunntekst.
 • Sidetall.
 • Avsnitt (ett avsnitt = ett tema), markeres med linjeskift = en åpen linje.
  • Et avsnitt bør inneholde:
   • et utsagn/påstand
   • en forklaring/eksempel (gjerne med utgangspunkt i en kilde)
   • en oppsummerende kommentar (virkning, konsekvens, argument)
   • Ikke punkt, men helhetlig tekst.
   • God rettskriving og rett tegnsetting øker tekstkvaliteten.

 

Å svare på oppgaven:

 • Det er viktig å lære seg å tolke oppgaveteksten. Fokuser på hva oppgaven ber deg om å gjøre (oppgavens verb).
  • Presentere = gi informasjon om en sak eller et emne.
  • Forklare = si noe om årsak og sammenheng.
  • Gjøre rede for = gi en fremstilling av et emne, forklare hvordan noe er, eller henger sammen.
  • Kommentere = komme med egen mening om et emne, subjektivt, men likevel saklig.
  • Resonnere = bygge opp en fornuftig og logisk tankerekke.
  • Argumentere = forklare eller overbevise noen om en påstand eller et synspunkt.
  • Drøfte = argumentere for og imot og / eller beskrive en sak fra flere sider.
  • Reflektere = sette ord på egne tanker om en sak med utgangspunkt i en drøfting eller vurdering.
  • Vurdere = gi en faglig begrunnelse for ett eller ulike syn om et emne og reflektere over hvilke som er mest gyldige.
  • Skriver man utenfor oppgavens ordlyd vil man ikke nå høy måloppnåelse.

Struktur:

 1. Innledning:
   Presenterer hva du skal skrive om. Det er viktig å fange interessen hos leseren for at han/hun skal lese videre i teksten. Innledningen bør referere til oppgaveteksten/problemstilling eller tema som er gitt i oppgaven. Du må skrive noe om hvordan du har forstått oppgaven, og noe helt konkret om hvordan du vil besvare den. Juster helst innledning til slutt for da har du fått oversikt over innhold og sammenheng.
 2. Hoveddel:
   Tar for seg det oppgaven spør etter. Du diskuterer tema, og flere ulike sider ved temaet kommer frem. Et avsnitt skal inneholde ett hovedmoment. Sammenhengen mellom setningene må være enkel å oppfatte. Avsnittsinndelingen må være logisk, og hvert avsnitt må følge etter hverandre i en naturlig rekkefølge. 
 3. Avslutning:
  Er en oppsummering av det som ble presentert i innledningen og utdypet i hoveddelen. Du skal ikke komme med nye argumenter i avslutningen. Her skal du samle trådene. Dersom du blir bedt om å presentere din egen refleksjon om emnet, er det naturlig å presentere den mot slutten, etter at du har vist at du har en bred oversikt over emnet.

Kildebruk:

 • En fagartikkel må ha en ryddig og etterrettelig kildebruk
 • Underveis må kildene oppgis der de brukes i teksten som kildehenvisning enten i parentes eller som fotnote.
 • Alle kilder oppgis i kildeliste til slutt i teksten.
 • Sola vgs (som de fleste fag på universitet/høyskole) bruker referansestilen APA 6th. Kildekompasset.no gir all informasjon om hvordan ulike kilder skal føres korrekt.
 • Plagiat er å bruke en annen persons ideer og ord uten å gi kreditt til den personen. Det er plagiat selv om du refererer med egne ord, dersom teksten din ligger så nært opp til kilden at det er tydelig at du ikke kunne ha skrevet det uten å ha kilden foran deg. Det er plagiat selv om du refererer til forfatteren, men bruker nøyaktig hans ordlyd uten å sette sitattegn. I vurderingssituasjoner kan dette føre til nedsatt atferdskarakter og nedsatt fagkarakter. I eksamenssammenheng kan dette medføre stryk. Ordrett sitat i sitattegn og referanse er ok, referat/gjengivelse av tekst med egne ord og referanse er ok.

 

 

 

Del denne artikkelen på: