Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen på Sola starter kl. 08.05 og varer til 14.55. Dagen er organisert i 4 økter, hver på 80 minutt. Hver dag etter spisepausen er det en studieøkt på 40 min, fra 11:25-12:05. Denne tiden har eleven til fri disposisjon for eget arbeid. Det vil være lærere tilgjengelig for veiledning hver dag i studieøktene. Annenhver mandag brukes studieøkten til møte mellom kontaktlær(ne) og klassen - basistimen.
 

Økt     Tid
     
1         08.05 - 09.25 
                10 minutter pause  
2        09.35 - 10.55
                    Spisepause   10.55 - 11.25
                   Studieøkt   11.25 - 12.05
3        12.05 - 13.25
                 10 minutter pause  
4     13.35 - 14.55
     

Ingen elever vil ha alle økter hver dag, og vil oppleve å få enkelte friøkter i løpet av skoleuken. Disse øktene kan benyttes til å jobbe med skolearbeid på skolens studieverksted, bibliotek eller i skolens kantineområde.

I løpet av året vil ulike fag ha det vi kaller FAGDAGER, da er hele dager avsatt til fordypning innen ett fag.

Del denne artikkelen på: