Skoleruta

Sola videregående skole

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2019/2020  gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.

For 2019/2020 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar. 

   

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2019-20           

    Antall dager
August  Skolestart for elevene mandag 19. august 10
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11.) oktober 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. november (fri for elevene) 20
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul torsdag 2. januar 22
Februar

Vinterferie uke 9 (24. februar – 28. feb)

Felles planleggingsdag onsdag 12. februar (fri for elevene)

14
Mars   22
April Påskeferie fra 06. april til og med 13. april. Fridag torsdag 30.april 15
Mai Off. høytidsdager fredag. 1. mai, og torsdag 21. mai 19
Juni Off. høytidsdag mandag 1. juni. Siste skoledag fredag 19. juni 14
     
Sum elevdager   190

 

 

 

Del denne artikkelen på: