Skoleruta

Sola videregående skole

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2018/2019  gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.

For 2018/2019 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.
 

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2018-19                      

    Antall dager
August  Skolestart for elevene mand. 20. 10
September   20
Oktober Høstferie uke 41 (8. - 12.) 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 13. nov .(fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 21. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul tors. 3. 21
Februar

Vinterferie uke 9 (25. feb. – 1.mars)

Felles planleggingsdag onsdag 13. feb. (fri for elevene)

15
Mars Vinterferie 1. mars 20
April Påskeferie fra 15. til og med 22. april. 16
Mai Off. høytidsdager ons. 1., fre. 17. og tors. 30. mai.  20
Juni Off. høytidsdag man. 10. Siste skoledag fredag 21. juni.   14
     
Sum elevdager   190

I skoleruta for 2019/2020  gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.

For 2019/2020 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar. 

   

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2019-20           

    Antall dager
August  Skolestart for elevene mandag 19. august 10
September   20
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11.) oktober 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. november (fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul torsdag 2. januar 21
Februar

Vinterferie uke 9 (24. februar – 28.mars)

Felles planleggingsdag onsdag 12. februar (fri for elevene)

15
Mars Vinterferie fredag 1. mars 20
April Påskeferie fra 06. april til og med 13. april 16
Mai Off. høytidsdager onsdag. 1. mai, fredag 17. mai og torsdag 30. mai 20
Juni Off. høytidsdag mandag 10. juni Siste skoledag fredag 21. juni 14
     
Sum elevdager   190

 

 

 

Del denne artikkelen på: