Skoleruta

Sola videregående skole

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2016/2017  gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.

For 2016/2017 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.

   

SKOLERUTA  FOR SKOLEÅRET 2016-17                                                    

     
August  Skolestart for elevene tirsdag 16.august 12
September   22
Oktober Høstferie veke 41 (10. - 14.oktober) 16
November Fri (planleggingsdag) tirsdag 15.nov.   21
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21.desember 15
Januar Første skoledag man 2.januar 22
Februar

Fri (planleggingsdag) onsdag 15.februar

Vinterferie veke 9 (27.februar - 3.mars) 

17
Mars 1.-3.mars vinterferie fortsetter. 20
April Påskeferie 10.-17.april 14
Mai Off. høytidsdager mandag 1.,  onsdag 17. og torsdag 25.mai 20
Juni Siste skoledag fre 16.   11
     
Sum elevdager   190

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2017-18                      

    Antall dager
August  Skolestart for elevene torsdag 17. 11
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.oktober) 17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14.november (Fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul tirsdag 2. 22
Februar Vinterferie uke 7 (12.-16.februar) 14
Mars

Felles planleggingsdag onsdag 28.februar (Fri for elevene)

Påskeferie fra og med 26.mars

17
April Påskeferie til og med 2.april 20
Mai Off. høytidsdager tirs 1., tors 10., ons 17., mand 21.mai. Fri 18.mai 18
Juni Siste skoledag onsdag 20.juni   14
     
Sum elevdager   190
Del denne artikkelen på: