Skoleruta

Sola videregående skole

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2017/2018  gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.

For 2017/2018 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.
 

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2017-18                      

    Antall dager
August  Skolestart for elevene torsdag 17. 11
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (9.-13.oktober) 17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14.november (Fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul tirsdag 2. 22
Februar

Vinterferie uke 7 (12.-16.februar)

Felles planleggingsdag onsdag 28.februar (Fri for elevene)

14
Mars Påskeferie fra og med 26.mars 17
April Påskeferie til og med 2.april 20
Mai Off. høytidsdager tirs 1., tors 10., tors 17., mand 21.mai. Fri fredag 18.mai 18
Juni Siste skoledag onsdag 20.juni   14
     
Sum elevdager   190

SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2018-19                      

    Antall dager
August  Skolestart for elevene mand. 20. 10
September   20
Oktober Høstferie uke 41 (8. - 12.) 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 13. nov .(fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 21. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul tors. 3. 21
Februar

Vinterferie uke 9 (25. feb. – 1.mars)

Felles planleggingsdag onsdag 13. feb. (fri for elevene)

15
Mars Vinterferie 1. mars 20
April Påskeferie fra 15. til og med 22. april. 16
Mai Off. høytidsdager ons. 1., fre. 17. og tors. 30. mai.  20
Juni Off. høytidsdag man. 10. Siste skoledag fredag 21. juni.   14
     
Sum elevdager   190
Del denne artikkelen på: