Forsikringer

Elever i videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune er forsikret ift. Ulykke i skoletiden, reiseforsikring og yrkesskadeforsikring ved utplassering, praksis etc.

 Her kan du lese mer om forsikringer for elever

 Elevene er gjennom Gjensidige Forsikring dekket ift. følgende forsikringer;

Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker ulykkesskade i skoletiden og på vei til og hjem fra opplæringsstedet.

Reiseforsikring
Dekker reiser i regi av skolen inntil 5 uker. 

Yrkesskadeforsikring
Dekker ihht. Lov om yrkesskadeforsikring.  Denne gjelder når eleven er utplassert i bedrift som en del av opplæringen.  Denne forsirkingen er ny nå og innebærer at elever på praksis, utplassering e.l. er yrkesskadeforsikret uavhenging av hvilke forsikringer utplasseringsbedriften har.'
 

 Informasjon om elevforsikringen

Del denne artikkelen på: