Skolemiljø

Skolemiljø

Et godt skolemiljø er svært viktig for oss på Sola vgs. Et trygt og godt miljø er avgjørende for at det skal foregå læring. På Sola gjør vi mye for at du skal trives som elev. I oppstarten av året har vi både dagsturer og overnattingsturer for å spleise elevene sammen. Hver 14. dag har klassen en 40 minutters basistime som brukes til å jobbe med viktige ting som handler om klassemiljø og skolemiljø generelt.

Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

  Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.På mange måter er dette elevenes "arbeidsmiljølov".

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg, dette utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

Du kan lese mer om skolemiljøutvalget på  Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Kantina Sola vgs
Del denne artikkelen på: