Internasjonalisering

Internasjonalisering

Økende internasjonalisering og globalisering av verdenssamfunnet stiller nye krav til dagens ungdommer. Sola videregående skole ønsker å gi elevene språkkompetanse og kulturkompetanse slik at de best mulig skal kunne møte dagens og morgendagens krav og utfordringer.

Sola videregående skole ønsker å framstå som en multikulturell og internasjonal skole.

Hos oss har du en enestående mulighet til å bli kjent med ungdommer fra over 20 land, og du kan gjennom elevutveksling skaffe deg venner for resten av livet.
Gjennom vårt internasjonaliseringsprogram ønsker vi å fremme toleranse og samarbeid mellom ungdom fra ulike kulturer og fra ulike deler av verden.

Derfor:

  • reiser elever med ulike språkfag og lærere på utenlandsturer hvert år
  • arranger skolen hvert år internasjonal dag, som for mange er et av høydepunktene i skoleåret
  • utfører skolen en stor innsamlingsaksjon hvert år til støtte for vårt prosjekt
  • har vi knyttet direkte kontakt med en lokalskole i Columbia

Sammen med Flyktninghjelpen har vi inngått et tre-årig samarbeid for å finansiere påbygging av en lokal skole i Cauca i Columbia.

Dette håper vi skal bli et prosjekt hvor elever fra Columbia og fra Sola videregående skole skal knytte nærmere kontakt.

Del denne artikkelen på:
Flyktninghjelpen

Sola vgs. er har samarbeid med Flyktninghjelpen gjennom sitt humanitærprosjekt.

https://www.flyktninghjelpen.no/

FN-sambandet

Sola vgs. har samarbeid med FN-sambandet.  http://www.fn.no/