Internasjonalisering

Internasjonalisering

Økende internasjonalisering og globalisering av verdenssamfunnet stiller nye krav til dagens ungdommer. Sola videregående skole ønsker å gi elevene språkkompetanse og kulturkompetanse slik at de best mulig skal kunne møte dagens og morgendagens krav og utfordringer.
Sola videregående skole ønsker å framstå som en multikulturell og internasjonal skole.
Hos oss har du en enestående mulighet til bli kjent med ungdommer fra over 20 land, og du kan gjennom elevutveksling skaffe deg venner for resten av livet.
Gjennom vårt internasjonaliseringsprogram ønsker vi å fremme toleranse og samarbeid mellom ungdom fra ulike kulturer og fra ulike deler av verden.
Derfor :
  

  • reiser elever og lærere på studieturer til Midtøsten for å lære mer om forholdene i regionen
  • deltar Sola videregående skole i et humanitært hjelpeprosjekt i Midtøsten, i flyktningeleirene Shatila i Beirut og Aida i Betlehem
  • har skolen som mål å delta i ulike Comeniusprosjekter
  • arrangerer skolen hvert år internasjonal dag, som for mange er ett av høydepunktene i skoleåret
Del denne artikkelen på:
NAFO

Sola vgs. er en NAFO-skole. Dette innebærer at vi har samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

 http://nafo.hioa.no/

FN-sambandet

Sola vgs. har samarbeid med FN-sambandet.  http://www.fn.no/