Rektors hjørne

Rektors hjørne

Sola videregående skole er en stor kombinert skole med et mangfold av elever med ulik bakgrunn og interesser. Det gir et levende og spennende skolemiljø! Vår fremste målsetting er å arbeide for at alle elever skal få studie- eller yrkeskompetanse. Det er skolens mål å ruste alle elever til å mestre morgendagens utfordringer i studie-, yrkes- og samfunnsliv. På Sola videregående skole skal elevene møtes med vennlighet, omsorg og respekt, og tro på at alle kan lære. Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater, i et læringsmiljø som legger stor vekt på trygghet og på gode relasjoner mellom elever og lærere og mellom elever. Sola videregående skole har nulltoleranse for mobbing! Skolen skårer høyt på faglig utfordring, trivsel og støtte fra lærerne i Elevundersøkelsen. Et godt skole- og læringsmiljø krever engasjement og aktiv innsats fra alle ansatte og alle elever, hver dag. Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg både kunnskaper og ferdigheter, men også holdninger og verdier som kan føre til personlig vekst for den enkelte.

Den enkelte elev blir fulgt tett opp av sin kontaktlærer, faglærere, rådgivere, samt skolens ledelse og skolehelsetjenesten. Gjennom den daglige studietimeordningen kan eleven lære å planlegge og prioritere oppgavene sine, og få hjelp av faglærere i fag som krever ekstra arbeid. Vi har til gjengjeld store forventninger om innsats fra elevens side, og om at skolegangen blir høyt prioritert. Vi legger vekt på gode arbeidsvaner og arbeider aktivt og systematisk for å redusere forseintkomming og fravær.

Hjertelig velkommen som elev ved Sola videregående skole!

Janne Handeland

rektor

Del denne artikkelen på: