Grunnkompetanse med redusert elevtall

Utvidet praksis

Dette er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder hvor utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen og er definert som spesialundervisning.

Opplæringa avviker fra ordinær opplæring  i  flere fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er delkompetanse med kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen eleven har gjennomgått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson