Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

For å kunne ta Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, må du ha fullført og bestått vg1 og vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg må du ha fullført læretid og oppnådd fagbrev eller svennebrev i det aktuelle utdanningsprogrammet. Alternativt kan du ha fullført 3 år i skole når det gjelder tilbud som ikke er underlagt lov om fagopplæring.

Å ta Påbygging til generell studiekompetanse innebærer et år med teoretisk fordypning i fag. For å lykkes må du være forberedt på å arbeide systematisk og målrettet med de ulike fagene. Du vil få best læringsutbytte ved å være forberedt til undervisningen, delta aktivt og jobbe regelmessig med fagene.

Ved å fullføre og bestå Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse blir du kvalifisert for opptak til universitet og høgskoler.

Ved skolen har vi en klasse med plass til 30 elever for dette utdanningsprogrammet.

Fag og timetall per uke:

På dette studiet er det totalt 23 timer undervisning hver uke, fordelt på 5 dager. Kurset består av følgende fag:

* Norsk, 10 timer per uke

* Naturfag, 3 timer per uke

* Matematikk, 5 timer per uke

* Historie, 5 timer per uke

Del denne artikkelen på: