Språk- samfunn og økonomi

  • Språk- samfunn og økonomi
  • Språk- samfunn og økonomi
  • Språk- samfunn og økonomi

Liker du å lære om andre mennesker og kulturer? Liker du å reise og ha mulighet for kommunikasjon med de menneskene du møter?

Gode språkkunnskaper åpner dører og gir muligheter. God kompetanse i språk gir adgang til informasjonskilder, til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv og til et næringsliv som  etterspør denne kompetansen.

Tenker du at du i framtida gjerne vil jobbe i et internasjonalt miljø? Kanskje du har planer om studier i utlandet?  Da er gjerne studieretningen for språk, samfunnsfag og økonomi det rette for deg.

Etter å ha fullført tre år på dette programområdet, får du generell studiekompetanse som åpner for studier på høgskole- og universitetsnivå.

Sola videregående skole tilbyr et bredt utvalg programfag innenfor samfunnsfag, økonomi og språk. Vi har tilbud om internasjonal og samfunnsfaglig engelsk, og vi legger også til rette for at du kan ta spansk, fransk eller tysk som programfag i et samarbeid med de andre videregående skolene i området.

Innenfor samfunnsfag og økonomiske fag tilbyr vi samfunnsfagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter og rettslære, i tillegg tilby vi samfunnsøkonomi. 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson